آقای احمدی نژاد!
کسی که به نا امنی در جهان کمک می کند و نیروهایش را برای کشتن مردان و زنان و کودکان بی گناه در عراق و افغانستان و پاکستان تقویت می کند، «رییس جمهور محترم»1 نیست.
کسی که عامل با واسطه یا بی واسطه ی قتل هزاران جان محترم است، شرعا «خونش هدر» است.
والسلام.


----------------------
1. آقای احمدی نژاد در قسمتی از نطق دیروزش در سازمان ملل، اوباما را «رییس جمهور محترم امریکا» خطاب کرد. +